gtmv・33 2020年2月2日 市ヶ谷チョコレート広場

gtmv・33
2020年2月2日(日)
14:00開始
市ヶ谷チョコレート広場
観衆50人

第1試合 『さくらえみ3番勝負』シングルマッチ 各3分一本勝負
△さくらえみ 3分00秒
時間切れ引き分け
紺乃美鶴△
●さくらえみ 1分10秒
ラ・マヒストラル
新納刃○
△さくらえみ 3分00秒
時間切れ引き分け
水森由菜△
第2試合 タッグマッチ 15分一本勝負
紺乃美鶴
●水森由菜
11分49秒
ラ・マヒストラル
新納刃○
桐原季子
第3試合 タッグマッチ 15分一本勝負
△駿河メイ 15分00秒
時間切れ引き分け
趙雲子龍△